Hvad er osteopati?

Hvad er en osteopat?

En osteopat undersøger og forebygger dysfunktioner i hele kroppen, og behandler led, muskler og bindevæv med osteopatiske manipulative teknikker (OMT) med henblik på, at normalisere kroppens funktioner. OMT omfatter blandt andet manipulationer og mobilisering af kroppens led, muskler og fascier (det tynde bindevæv der forbinder kroppens strukturer), strækteknikker samt muskelenergi teknikker (MET). Formålet med den osteopatiske behandling er, at optimere kroppens funktioner, da alle kroppens strukturer påvirker hinanden og er afhængige af hinandens funktion.

Hvad behandler en osteopat?

Osteopater diagnosticerer, behandler samt forebygger muskel- og led problemer i hele bevægeapparatet, og behandler forskellige former for muskelskeletlidelser, som eksempel:

  • nakke- ryg- og bækkensmerter
  • sportsskader
  • overbelastningsskader
  • hovedpine og migræne
  • følger efter hjernerystelse
  • tennis- golfalbuer
  • museskader
  • babyer med f.eks. kolik og skæve kranier

Osteopaten sætter sig grundigt ind i din sygdoms- eller skadeshistorie og udfører relevante undersøgelser, med henblik på, at afdække din problemstilling.

Behandlingen vil altid være individuelt tilrettelagt og afhængig af årsagen til netop dine symptomer. Det er ikke ualmindeligt, at årsagen til problemet ligger et andet sted, end der hvor smerterne eller symptomerne opleves. Osteopaten behandler derfor både symptomerne og selve årsagen til symptomerne.

Derudover kan osteopaten give basale råd og anbefalinger relateret til kost, søvn og livsstil, hvis relevant. Osteopater er ligeledes trænet til at tage stilling til, hvorvidt en henvisning til læge eller anden specialist vil være nødvendig.

Osteopatiens historie i Danmark
Osteopati blev en autoriseret sundhedsprofession i Danmark den 1. juli 2018. Selve professionen har dog eksisteret siden omkring 1870, og stifteren bag den osteopatiske profession, Dr. Andrew Taylor Still, åbnede den første skole, American School of Osteopathy (ASO), i Kirksville, USA, tilbage i 1892. De første osteopater i Danmark menes, at have indført professionen til landet i 1988, men det skulle altså vise sig, at der skulle gå 30 år før professionen fik en officiel dansk anerkendelse i form af en officiel autorisation og en beskyttet titel.

De første osteopater kom hertil fra England, hvor de blev uddannet fra det anerkendte universitet, University College of Osteopathy (UCO), i London. UCO, der tidligere hed The British School of Osteopathy (BSO), blev grundlagt i 1917 af én af Dr. Stills studerende, John Martin Littlejohn. De engelske osteopater var de første i Europa til, at opnå en anerkendelse af den osteopatiske profession i 1993.

Uddannelse af osteopater
Uddannelsen til osteopat er blandt andet baseret på fagområder som anatomi, neurologi, biomekanik, sygdomslære, differentiel diagnostik, fysiologi, farmakologi, smertevidenskab, videnskabsteori, etik, forskningsmetodologi, osteopatisk filosofi samt osteopatiske manipulative teknikker.

I Europa kan osteopati studeres på to måder. Enten som en fuldtidsuddannelse, såkaldt Type I uddannelse, ved universiteter, som eksempelvis University College of Osteopathy (UCO) i London, eller ved anerkendte skoler der tilbyder en deltidsuddannelse, Type II, som en overbygning på en forudgående sundhedsfaglig baggrund som læge eller fysioterapeut. I Danmark tilbyder to skoler en Type II uddannelse, som en overbygning på en forudgående sundhedsfaglig baggrund, International Academy of Osteopathy (IAO) og European School of Osteopathy (ESO).

Osteopatien blev for alvor udbredt i Danmark, da International Academy of Osteopathy (IAO) for første gang i år 2000 tilbød en fem årig deltidsuddannelse, Type II uddannelse i osteopati, som en overbygning til en forudgående sundhedsfaglig uddannelse som fysioterapeut eller læge. IAO’s deltidsuddannelse er i dag normeret til fire år og er akkrediteret som masteruddannelse af Bucks New University i Storbritannien.

Forskning om osteopati
Der findes efterhånden en del forskning indenfor den osteopatiske profession, og der er i skrivende stund, yderligere forskning på vej til, at blive publiceret. National Council for Osteopathic Research (NCOR) i Storbritannien er et nationalt forskningscenter der samler al global forskning indenfor den osteopatiske profession.

Der findes to internationale standarder for den osteopatiske profession. Den første standard, WHO Benchmarks for Training in Osteopathy, blev udgivet af WHO i 2010 og den europæiske standard, CEN standarden blev udgivet i Danmark af Dansk Standard i 2015.

Osteopati er en autoriseret sundhedsprofession i Danmark
Det er medlemmerne af den danske forening, Danske Osteopater der førte professionen frem til den officielle anerkendelse og autorisation i Danmark, under ledelse af deres formand, Hanna Tómasdóttir, og næstformand, Jannich Thomsen. Lovforslaget blev vedtaget af samtlige politikere, under tredje og sidste behandling i Folketinget den 15. maj 2018, med den daværende formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Liselott Blixt, som den største politiske drivkraft bag lovforslaget.

Danske Osteopater er den eneste officielle medlemsorganisation, hvis medlemmer lever op til de officielle krav til autorisation af osteopater i Danmark. Foreningen er ligeledes fuldgyldige medlemmer af den europæiske osteopati organisation, European Federation & Forum for Osteopathy (EFFO), samt Osteopathic International Alliance (OIA), der forener den osteopatiske profession globalt, de amerikanske uddannede osteopater der forudsætter en lægefaglig baggrund, samt de europæisk uddannede osteopater, Type I og Type II uddannede. Alle medlemmer af Danske Osteopater bærer den beskyttede titel: M.R.O.DK der står for: Medlem af Registrerede Osteopater, Danmark.

Da osteopati er en autoriseret sundhedsprofession, hvorved titlen ”osteopat” er beskyttet, kræves en autorisation for, at kunne praktisere som osteopat i Danmark. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed der udsteder autorisationer til osteopater, og pr. 9. februar 2020 er der udstedt i alt 107 autorisationer.

Forfatter:
Hanna Tómasdóttir DO M.R.O.DK, MAPP
Autoriseret Osteopat, Fysioterapeut & Master i Positiv Psykologi
Formand for Danske Osteopater
Vice Præsident for European Federation & Forum for Osteopathy – EFFO

Andrew Taylor Still
Andrew Taylor Still